Volejte 728 066 339 nebo pište na leseni(a)pujcsime.eu

Obchodní a technické podmínky pronájmu lešení Plettac SL70

 • Rámové lešení Plettac SL70 je prováděno podle ČSN 738101, ČSN 738106, ČSN EN 12810, ČSN EN 12881 a nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
 • Rámové lešení Plettac SL70 může být použito jako pracovní lešení třídy 3 podle ČSN 738011 a dále pouze k účelům, pro které bylo provedeno, předáno a převzato do provozu.
 • Při změně způsobu používání, který by mohl mít za následek změnu statických, funkčních nebo pracovně-bezpečnostních parametrů lešení, je nutno konstrukci z výše uvedených hledisek znovu posoudit a dodatečně upravit.
 • Konstrukce lešení musí být udržována tak, aby mohla bezpečně plnit svoji funkci.
 • Konstrukce lešení nesmí být zatěžována skládkami materiálu.
 • Konstrukce lešení je objednatelem kontrolována před zahájením prací denně, zejména je dbáno na kompletnost konstrukce, kotvení a zajištění podpěr a bezpečnostních prvků.
 • Rámové lešení Plettac SL70 musí objednatel předat zhotoviteli zpět ve stejném stavu jako bylo dodáno na stavbu.
 • Objednatel smí lešení přestavovat a demontovat pouze po předchozí dohodě se zhotovitelem.
 • Nedílnou součástí předání lešeňové konstrukce je předávací protokol včetně seznamu dílců použitých na konstrukci lešení.
 • Nedílnou součástí lešení je reklamní plocha zhotovitele
 • Je zakázáno k předané konstrukci lešení montovat další lešeňové konstrukce nebo jiná stavební zařízení. To je možné jen po dohodě se zhotovitelem